Logo

Gestoria Parra Assessors és sinònim d'assessorament personalitzat i proper, estalvi de costos, compliment puntual, qualitat i comunicació permanent. Portem més de 30 anys al servei dels nostres clients per aconseguir que aquests complicats, de vegades, tràmits burocràtics es converteixin en la tasca més senzilla en el dia a dia dels Autònoms i Pimes.

Oferim a les PIMES i autònoms preus molt ajustats. Ens fem servir a fons pels nostres clients i cada persona que treballa en Parra Assessors dóna el màxim per complir el nostre objectiu, que no és altre que poder prestar un servei de qualitat en la gestió i assessorament, oferint solucions i la tranquil·litat de la feina ben feta.

SERVEIS

Assessoria Fiscal

Parra Assessors

Assessorament fiscal per a pimes i autònoms. IVA, Impost de Societats, IRPF. Impostos autonòmics. Assistència en la comunicació amb l'Agència Tributària.

Assessoria Laboral

Parra Assessors

Confecció de nòmines. Elaboració de contractes. Parts d'altes i baixes. Cotitzacions a la Seguretat Social. Liquidacions i liquidacions.

Assessoria Contable

Parra Assessors

Desenvolupament de la comptabilitat integral del teu negoci a través del nostre programa comptable. Presentació de comptes d'explotació, balanços i Llibres comptables.

Constitució i Legalització de Societats

Parra Assessors

Assessorament sobre que forma jurídica és més convenient a la seva activitat i circumstàncies en el procés de constitució i legalització de societats.